Ye Bhai Ka Sms Hai (8730) - ASCII SMS

Posted By :
Admin
Category :
ASCII SMS
Rating :
Rate this SMS...
Ye "Bhai" Ka SMS hai Bhidu,

Reply mile tu Tali Bhidu,

Ignore Mile tu Gali Bhidu,

Latest Hua tu Bole JHAKASH,

Porane Hua Tu, SATYANASH


YE Shahid Ka SMS Hai Bhidu.....:)